Numer zamówieniaTreść zamówieniaData ogłoszeniaTermin składania ofert
Ogłoszenie - przeprowadzenie szkolenia Działalność profilaktyczno - wychowawcza szkołyPrzygotowanie programu i przeprowadzenie szkolenia "Działalność profilaktyczno - wychowawcza szkoły"2018-02-22-
Ogłoszenie - pracowanie zadań oraz przeprowadzenie spotkań informacyjno-instruktażowychOpracowanie zadań konkursowych z zakresu matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii, przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne2018-09-07-
Ogłoszenie Metody i techniki komunikacji interpersonalnej. Prawo Oświatowe w praktycePrzygotowanie programu i przeprowadzenie szkolenia "Metody i techniki komunikacji interpersonalnej. Prawo Oświatowe w praktyce"2018-08-30-
Ogłoszenie: Metody i techniki komunikacji interpersonalnej. Prawo Oświatowe w praktycePrzygotowanie programu i przeprowadzenie szkolenia "Metody i techniki komunikacji interpersonalnej. Prawo Oświatowe w praktyce"2018-08-13-
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUsprawdzenie zadań konkursowych z zakresu matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii, przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne2018-06-29-
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUopracowanie zadań konkursowych oraz materiałów metodycznych opartych na pracach uczniowskich z zakresu matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii, przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne2018-06-29-
Ogłoszenie o zamówieniu - przeprowadzenie szkoleni„Innowacyjność w pracy nauczyciela”2018-06-29-
Ogłoszenie o naborzeOśrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela konsultanta ds. wspomagania pracy nauczycieli w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki zdrowotnej i aktywności sportowej oraz przedmiotów przyrodniczych2018-06-29-
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJIPostępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów określonych w Dziale III rozdział 6 „Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi” ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, zgodnie z art. 138o ustawy Pzp o wartości poniżej 750 000 euro na: przeprowadzenie szkolenia „Trening zastępowania agresji”2018-06-29-
Ogłoszenie o zamówieniu - Animator Rozwoju SzkołyOgłoszenie o zamówieniu - pełnienie funkcji Animatora Rozwoju Szkoły2018-06-29-
Ogłoszenie - EWALUACJA WEWNĘTRZNAprzygotowanie programu i przeprowadzenie szkolenia "Ewaluacja wewnętrzna"2018-05-02-
Ogłoszenie - Trening zastępowania agresjiPrzeprowadzenie szkolenia "Trening zastępowania agresji"2018-04-30-
Ogłoszenie - Trening zastępowania agresjiprzeprowadzenie szkolenia "Trening zastępowania agresji"2018-04-30-
Ogłoszenie - Uczeń z trudnościami w nauce, w tym uczeń młodszyPrzygotowanie programu i przeprowadzenie szkolenia w ramach sieci współpracy i samokształcenia „Uczeń z trudnościami w nauce, w tym uczeń młodszy"2018-02-22-
Ogłoszenie - EWALUACJA WEWNĘTRZNAPrzygotowanie programu i przeprowadzenie szkolenia "Ewaluacja wewnętrzna"2018-04-25-
Ogłoszenie - EWALUACJA WEWNĘTRZNAPrzygotowanie programu i przeprowadzenie szkolenia "Ewaluacja wewnętrzna"2018-04-24-
Ogłoszenie - szkolenie "Trening zastępowania agresji"Przeprowadzenie szkolenia "Trening zastępowania agresji"2018-04-16-
Ogłoszenie - EWALUACJA WEWNĘTRZNAPrzygotowanie programu i przeprowadzenie szkolenia "Ewaluacja wewnętrzna"2018-04-10-
Ogłoszenie - przeprowadzenie spotkań informacyjno - instruktażowych dla nauczycieliprzeprowadzenie spotkań informacyjno - instruktażowych dla nauczycieli z zakresu matematyki, chemii2018-03-19-
Ogłoszenie - przeprowadzenie spotkań informacyjno - instruktażowych dla nauczycieliPrzeprowadzenie spotkań informacyjno - instruktażowych dla nauczycieli z zakresu matematyki, chemii2018-03-19-
Ogłoszenie - przeprowadzenie spotkań informacyjno - instruktażowych dla nauczycieli z zakresu matematyki i chemiiPrzeprowadzenie spotkań informacyjno - instruktażowych dla nauczycieli z zakresu matematyki, chemii2018-03-05-
Ogłoszenie - przeprowadzenie spotkań informacyjno - instruktażowych dla nauczycieliPrzeprowadzenie spotkań informacyjno - instruktażowych dla nauczycieli z zakresu matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii, kompetencji społecznych2018-02-22-
Ogłoszenie - przeprowadzenie spotkań informacyjno - instruktażowych dla nauczycieliPrzeprowadzenie spotkań informacyjno - instruktażowych dla nauczycieli z zakresu matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii, kompetencji społecznych2018-02-22-
Ogłoszenie - przeprowadzenie spotkań informacyjno - instruktażowych dla nauczycieliPrzeprowadzenie spotkań informacyjno - instruktażowych dla nauczycieli z zakresu matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii, kompetencji społecznych2018-02-22-
Ogłoszenie - „Uczeń z trudnościami w nauce, w tym uczeń młodszyPrzygotowanie programu i przeprowadzenie szkolenia w ramach sieci współpracy i samokształcenia „Uczeń z trudnościami w nauce, w tym uczeń młodszy".2018-02-22-
Ogłoszenie - „Innowacyjne metody aktywizujące w nauczaniu z wykorzystaniem TIK, WebQuest”Przygotowanie programu i przeprowadzenie szkolenia w ramach sieci współpracy i samokształcenia „Innowacyjne metody aktywizujące w nauczaniu z wykorzystaniem TIK, WebQuest”.2018-02-19-
Ogłoszenie - sprawdzanie zadań konkursowych PLZOgłoszenie - sprawdzanie zadań konkursowych PLZ2018-01-30-
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - OPRACOWANIE ZADAŃ KONKURSOWYCH2018-01-02-
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - OPRACOWANIE ZADAŃ KONKURSOWYCH2017-10-31-
Ogłoszenie o zamówieniu - przeprowadzenie szkoleniprzygotowanie programu spotkań sieci współpracy i samokształcenia oraz przeprowadzenie zajęć „Przygotowanie uczniów do pracy w XXI wieku. Robotyka”.2017-10-23-
Ogłoszenie o zamówieniu - przeprowadzenie szkoleni„Wzmocnienie kompetencji koordynatorów kompleksowego wspomagania”2017-10-18-
Ogłoszenie o zamówieniuprzeprowadzenie szkolenia „Innowacyjność w pracy nauczyciela”2017-10-17-
Ogłoszenie o zamówieniu„Wzmacnianie kompetencji nauczycieli do motywowania uczniów do rozwoju”2017-10-17-
Ogłoszenie o zamówieniuWykorzystanie narzędzi TIK w doradztwie edukacyjno - zawodowym2017-10-06-
Ogłoszenie o zamówieniu - przeprowadzenie szkoleniOgłoszenie o zamówieniu - przeprowadzenie szkolenia2017-10-05-
Ogłoszenie o zamówieniu - przeprowadzenie szkoleniOgłoszenie o zamówieniu - przeprowadzenie szkolenia2017-10-05-
Ogłoszenie o zamówieniu - przeprowadzenie szkoleniOgłoszenie o unieważnieniu postepowania2017-10-05-
Nabór na stanowisko nauczyciela konsultanta ds. języków obcych oraz rozwoju szkół i placówek oświatowych.2018-10-162018-10-25
Nabór na stanowisko specjalisty ds. informatycznychNabór na stanowisko specjalisty ds. informatycznych2018-10-162018-10-25
Data ogłoszenia: 29-06-2018

Data publikacji: 29.06.2018 (11:26)Data aktualizacji: 29.06.2018 (11:26)
Osoba publikująca: Anna SobczykOsoba modyfikująca: Anna Sobczyk
Autor: Anna Sobczykliczba wejść: 169
29 cze 2018 (11:26)Anna Sobczyk»Ogłoszenia
29 cze 2018 (11:26)Anna Sobczyk»Ogłoszenia
29 cze 2018 (11:26)Anna Sobczyk»Ogłoszenia
29 cze 2018 (11:26)Anna Sobczyk»Ogłoszenia
29 cze 2018 (11:26)Anna Sobczyk»Ogłoszenia

Przejdź do góry strony