Pobierz PDFDrukuj

Rozstrzygnięcie Przetargów

Numer zamówieniaTreść zamówieniaData ogłoszeniaTermin składania ofert
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - specjalista ds. programów Unii EuropejskiejINFORMACJA O WYNIKACH NABORU - specjalista ds. programów Unii Europejskiej2018-06-29-
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - konsultant ds. wspomagania nauczycieli przedmiotów zawodowychOśrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku informuje o wynikach naboru konsultanta ds. wspomagania nauczycieli przedmiotów zawodowych2018-06-29-
Informacja o wyborze wykonawcy Na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że zamówienie na „Opracowanie zadań konkursowych i materiałów metodycznych opartych na pracach uczniowskich z zakresu matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii, przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne” zostało udzielone Wykonawcom, z którymi zostały zawarte umowy w sprawie zamówienia publicznego2018-06-29-
Rozstrzygniecie konkursów na wolne stanowiska Rozstrzygnięto konkursy na wolne stanowiska w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieliw Słupsku2017-08-30-
Rozstrzygniecie konkursu na stanowisko głównego księgowego Rozstrzygniecie konkursu na stanowisko głównego księgowego w ODN Słupsk2016-12-14-
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - konsultant ds. wspomagania przedmiotów zawodowychOśrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku informuje o wynikach naboru konsultanta ds. wspomagania przedmiotów zawodowych2018-01-10-
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIANa podstawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że zamówienie na „Sprawdzenie zadań konkursowych z zakresu matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii, przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne” zostało udzielone Wykonawcom, z którymi zostały zawarte umowy w sprawie zamówienia publicznego:
2017-05-25-
INFORMACJA O WYNIKACH NABORUInformacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
specjalisty ds. osobowych w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli
w Słupsku
2017-10-24-
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERTdotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2017-04-03-
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERTZamawiający, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku ul. Poniatowskiego 4a 76-200 Słupsk
na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm) przekazuje informacje z otwarcia ofert:
2017-05-18-
INFORMACJA O WYNIKACH NABORUOśrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku ogłasza wynik naboru:2017-11-29-
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - TRENINGDotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
przeprowadzenie szkolenia „Trening zastępowania agresji”

Zamawiający, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku ul. Poniatowskiego 4a 76-200 Słupsk na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm) przekazuje informacje z otwarcia ofert
2017-07-27-
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - TRENINGDotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
przeprowadzenie szkolenia „Trening zastępowania agresji”

Zamawiający, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku ul. Poniatowskiego 4a 76-200 Słupsk na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm) przekazuje informacje z otwarcia ofert
2017-07-27-
Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko specjalisty ds. informatycznychOgłoszenie o wyniku naboru na stanowisko specjalisty ds. informatycznych2018-10-16-
Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko nauczyciela konsultanta ds. języków obcychOgłoszenie o wyniku naboru na stanowisko nauczyciela konsultanta ds. języków obcych2018-10-16-
Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko nauczyciela konsultanta ds. języków obcychOgłoszenie o wyniku naboru na stanowisko nauczyciela konsultanta ds. języków obcych2019-07-23-

Data publikacji: 21.07.2017 (12:15)Data aktualizacji: 21.07.2017 (12:15)
Osoba publikująca: Anna SobczykOsoba modyfikująca: Anna Sobczyk
Autor: Anna Sobczykliczba wejść: 334
21 lip 2017 (12:15)Anna Sobczyk»Rozstrzygnięcie Przetargów
21 lip 2017 (12:15)Anna Sobczyk»Rozstrzygnięcie Przetargów

Przejdź do góry strony