Pobierz PDFDrukuj

Zapytania ofertowe

Numer zamówieniaTreść zamówieniaData ogłoszeniaTermin składania ofert
NABÓR NA STANOWISKO : SPECJALISTA DS. INFORMATYCZNYCHOśrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku ogłasza NABÓR NA STANOWISKO : SPECJALISTA DS. INFORMATYCZNYCH2018-09-112018-09-24
NABÓR NA STANOWISKO NAUCZYCIELA KONSULTANTA .DS. WSPOMAGANIA NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK W ZAKRESIE MATEMATYKI ORAZ EWALUACJI JAKOŚCI PRACY PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCHOśrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku ogłasza NABÓR NA STANOWISKO NAUCZYCIELA KONSULTANTA DS. WSPOMAGANIA NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK2018-10-022018-10-08
NABÓR NA STANOWISKO KONSULTANTA DS.WSPOMAGANIA NAUCZYCIELI W ZAKRESIE EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ I KULTUROWEJ, W TYM EDUKACJI REGIONALNEJ, PRACY Z DZIEĆMI CUDZOZIEMSKIMI ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCHOśrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku ogłasza NABÓR NA STANOWISKO KONSULTANTA DS.WSPOMAGANIA NAUCZYCIELI2018-08-172018-08-24
NABÓR NA STANOWISKO NAUCZYCIELA KONSULTANTA DS.WSPOMAGANIA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCHOśrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku ogłasza NABÓR NA STANOWISKO NAUCZYCIELA KONSULTANTA2018-08-172018-08-24
NABÓR NA STANOWISKO NAUCZYCIELA KONSULTANTA DS.WSPOMAGANIA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCHOśrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku ogłasza NABÓR NA STANOWISKO NAUCZYCIELA KONSULTANTA DS.WSPOMAGANIA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH2018-08-172018-08-24
NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTA W DZIALE KURSÓW - PRACOWNIK PEDAGOGICZNYOśrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku ogłasza NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTA W DZIALE KURSÓW - PRACOWNIK PEDAGOGICZNY2018-08-162018-08-29
NABÓR NA STANOWISKO : KIEROWCA SAMOCHODU OSOBOWEGO - KONSERWATOROśrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku ogłasza NABÓR NA STANOWISKO : KIEROWCA SAMOCHODU OSOBOWEGO - KONSERWATOR2018-08-102018-08-17
NABÓR NA STANOWISKO NAUCZYCIELA KONSULTANTA DS.WSPOMAGANIA PRACY N-LI W ZAKRESIE PROMOCJI ZDROWIAOśrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku ogłasza NABÓR NA STANOWISKO NAUCZYCIELA KONSULTANTA DS.WSPOMAGANIA PRACY N-LI W ZAKRESIE PROMOCJI ZDROWIA2018-08-082018-08-17
NABÓR NA STANOWISKO NAUCZYCIELA KONSULTANTA DS.WSPOMAGANIA PRACY N-LI JĘZYKA POLSKIEGO ORAZ DIAGNOZY EDUKACYJNEJOśrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku ogłasza NABÓR NA STANOWISKO NAUCZYCIELA KONSULTANTA DS.WSPOMAGANIA PRACY N-LI JĘZYKA POLSKIEGO ORAZ DIAGNOZY EDUKACYJNEJ2018-08-082018-08-17
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowegoNabór na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku2018-06-29-
NABÓR NA WOLNE STANOWISKONabór na stanowisko nauczyciela konsultanta ds. wspomagania nauczycieli szkół i placówek w zakresie matematyki oraz ewaluacji pracy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych2018-06-29-
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: KONSULTANT DS. WSPOMAGANIA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCHOśrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: KONSULTANT DS. WSPOMAGANIA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH2018-06-29-
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO SPECJALISTY DS. OSOBOWYCHNabór na wolne stanowisko urzędnicze – specjalisty ds. osobowych w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku2018-06-29-
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO: KONSULTANT DS. WSPOMAGANIA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCHOśrodek Doskonalenia Nauczycieli ogłasza nabór na wolne stanowisko - konsultanta ds.. wspomagania nauczycieli przedmiotów zawodowych2018-06-29-
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO SPECJALISTY DS. PROGRAMÓW UNII EUROPEJSKIEJOśrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy specjalisty ds. programów Unii Europejskiej2018-06-29-
NABÓR NA WOLNE STANOWISKONabór na wolne stanowisko urzędnicze – specjalisty ds. doskonalenia w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku2018-06-29-
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO: KONSULTANT DS. WSPOMAGANIA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCHOśrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: KONSULTANT DS. WSPOMAGANIA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH2017-11-29-
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO SPECJALISTY DS. PROGRAMÓW UNII EUROPEJSKIEJOśrodek Doskonalenia nauczycieli w Słupsku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy specjalisty ds. programów Unii Europejskiej2017-10-24-
NABÓR NA WOLNE STANOWISKOOśrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela konsultanta ds. wspomagania nauczycieli mniejszości narodowych2017-08-08-
NABÓR NA WOLNE STANOWISKOOśrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela konsultanta ds. edukacji międzykulturowej oraz humanistycznej2017-08-08-

Data publikacji: 21.07.2017 (12:15)Data aktualizacji: 21.07.2017 (12:15)
Osoba publikująca: Anna SobczykOsoba modyfikująca: Anna Sobczyk
Autor: Anna Sobczykliczba wejść: 187
21 lip 2017 (12:15)Anna Sobczyk»Zapytania ofertowe
21 lip 2017 (12:15)Anna Sobczyk»Zapytania ofertowe
21 lip 2017 (12:15)Anna Sobczyk»Zapytania ofertowe
21 lip 2017 (12:15)Anna Sobczyk»Zapytania ofertowe

Przejdź do góry strony